18 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η Ελλάδα ενσωματώνει την πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)

1 min read
Digital Service Act

Digital Service Act

0
(0)

Loading

Τάξη στο διαδικτυακό τοπίο και ειδικά στη λειτουργία των “πολύ μεγάλων online πλατφορμών”, αλλά και των μηχανών αναζήτησης, των παρόχων φιλοξενίας, των online marketplaces και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάζει η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο σχετικός Κανονισμός (2022/2065) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός ως “Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” ή “Digital Services Act”(DSA), αποτελεί πλέον και νόμο του ελληνικού Κράτους, αφού υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το Σχέδιο Νόμου θεσπίζονται μέτρα εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του DSA στην Ελλάδα. Όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, “η Ελλάδα συμμετέχει και διαμορφώνει το πλαίσιο που θα διέπει το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, προάγοντας εμπράκτως τη συνεργασία μεταξύ (συν)αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο”.

Η “Πράξη” στοχεύει στις λεγόμενες “πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες”, ενώ εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη σχετικά με τις λεγόμενες “ενδιάμεσες υπηρεσίες”, όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι σήμερα έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης και συγκεκριμένα οι εξής: Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Pornhub, Booking.com, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Stripchat, TikTok, X (πρώην Twitter), XVideos, Wikipedia, Zalando, Bing.

Κανόνες προστασίας

Η DSA θεσπίζει κανόνες που θα προστατεύουν εξίσου όλους τους χρήστες στην Ε.Ε., τόσο όσον αφορά τα παράνομα αγαθά, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Για παράδειγμα, εξασφαλίζει εύκολο τρόπο καταγγελίας παράνομου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών, ισχυρότερη προστασία των ατόμων που αποτελούν στόχο διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού, διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση, καθώς και απαγορεύσεις ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα ή τα δεδομένα ανηλίκων.

Επίσης, η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες εξασφαλίζει εύχρηστους, δωρεάν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών για την περίπτωση που μια διαδικτυακή πλατφόρμα μειώνει το περιεχόμενο, καθώς και απλοποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Τόσο η Ε.Ε., όσο και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων ύψους έως και 6% των παγκόσμιων εσόδων.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επίσης, έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, όπως η διαφήμιση και η προστασία ανηλίκων.

via

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα