14 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Πράσινο φως στην Οδηγία για τους εργαζόμενους σε ψηφιακές πλατφόρμες

1 min read
men technology ict people | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Την προσωρινή συμφωνία, που έχει ήδη επιτευχθεί για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες, επιβεβαίωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη ρύθμιση της χρήσης αλγορίθμων από ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας.

Τουλάχιστον 5,5 εκατ. εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες λογίζονται σήμερα εσφαλμένα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να στερούνται βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Στην ανατροπή αυτής της κατάστασης στοχεύει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγία για την Εργασία στις Πλατφόρμες), που προωθεί η Ε.Ε. Η νέα νομοθεσία φιλοδοξεί να βάλει τάξη στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Έτσι,  μεταξύ άλλων, εισάγει τους πρώτους κανόνες της Ε.Ε. για την αλγοριθμική διαχείριση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συμφωνία για νέους κανόνες που αφορούν τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στοιχεία 2021) έχει εντοπίσει περισσότερες από 500 ενεργές ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, με τον τομέα να απασχολεί περισσότερους από 28 εκατ. ανθρώπους, αριθμός που αναμένεται να φτάσει τα 43 εκατ. έως το 2025. Επί του παρόντος, τουλάχιστον 5,5 εκατ. εργαζόμενοι εκτιμάται ότι μπορεί να είναι εσφαλμένα ταξινομημένοι ως αυτοαπασχολούμενοι, που σημαίνει ότι χάνουν σημαντικά δικαιώματα εργασίας και κοινωνικής προστασίας.

Περί αλγορίθμων

Η οδηγία θα καταστήσει τη χρήση αλγορίθμων στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων πιο διαφανή, διασφαλίζοντας ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Θα βοηθήσει, επίσης, στον σωστό προσδιορισμό του εργασιακού καθεστώτος των ατόμων που εργάζονται για πλατφόρμες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα εργασιακά δικαιώματα που δικαιούνται.

“Αυτή είναι η πρώτη νομοθεσία της Ε.Ε. που ρυθμίζει την αλγοριθμική διαχείριση στο χώρο εργασίας και θέτει ελάχιστα πρότυπα της Ε.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για εκατομμύρια εργαζόμενους σε πλατφόρμες σε ολόκληρη την Ε.Ε.”, αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

“Το συμφωνηθέν κείμενο επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των εθνικών συστημάτων εργασίας και της διασφάλισης ελάχιστων προτύπων προστασίας για τα περισσότερα από 28 εκατ. άτομα, που εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας σε ολόκληρη την Ε.Ε.”, σχολίασε ο Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης.

Νομικό τεκμήριο

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι να διασφαλίσει ότι τα άτομα, που εκτελούν εργασίες πλατφόρμας, έχουν ταξινομηθεί σωστά ως προς το καθεστώς απασχόλησης τους. Ο νέος νόμος εισάγει ένα τεκμήριο σχέσης εργασίας (σε αντίθεση με την αυτοαπασχόληση), που ενεργοποιείται, όταν υπάρχουν γεγονότα που υποδηλώνουν έλεγχο και κατεύθυνση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η Οδηγία υποχρεώνει τις χώρες της Ε.Ε. να θεσπίσουν ένα μαχητό νομικό τεκμήριο απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη διόρθωση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της πλατφόρμας και του ατόμου, που εκτελεί εργασίες πλατφόρμας. Καθιερώνοντας ένα αποτελεσματικό τεκμήριο, τα κράτη-μέλη θα διευκολύνουν τη διόρθωση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.

Το βάρος της απόδειξης το φέρει η πλατφόρμα, δηλαδή όταν η πλατφόρμα θέλει να αντικρούσει το τεκμήριο, εναπόκειται σε αυτή να αποδείξει ότι η συμβατική σχέση δεν είναι σχέση εργασίας.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι ένα άτομο, που εκτελεί εργασίες πλατφόρμας, δεν μπορεί να απολυθεί βάσει απόφασης που λαμβάνεται από έναν αλγόριθμο ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, οι πλατφόρμες πρέπει να διασφαλίζουν την ανθρώπινη εποπτεία για σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τα άτομα, που εκτελούν εργασίες πλατφόρμας.

Διαφάνεια και προστασία δεδομένων

Η οδηγία εισάγει περισσότερους προστατευτικούς κανόνες για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Οι πλατφόρμες θα απαγορεύεται να επεξεργάζονται ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, όπως προσωπικές πεποιθήσεις και ιδιωτικές ανταλλαγές με συναδέλφους.

Το κείμενο βελτιώνει, επίσης, τη διαφάνεια υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να ενημερώνουν τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοί τους και πώς η συμπεριφορά ενός εργαζομένου επηρεάζει τις αποφάσεις, που λαμβάνονται από αυτοματοποιημένα συστήματα.

via

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα