17 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας στο επίκεντρο της εκδήλωσης του ΣΕΒ

1 min read
digital transformation | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

«Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Δεκαετία: Που βρισκόμαστε και τι πρέπει ακόμη να γίνει».

 • Παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Οι 9 στοχευμένες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού βηματισμού της χώρας.

Ψηφιακή εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Δεκαετία: Που βρισκόμαστε και τι πρέπει ακόμη να γίνει», διοργάνωσε ο ΣΕΒ, χθες (Τετάρτη, 31/1/2024), με αφορμή την ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας.

Στην εκδήλωση, βάσει των ευρημάτων του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας του ΣΕΒ, αναδείχθηκαν τα βήματα προόδου της Ελλάδας, στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, και υπογραμμίστηκαν τα πεδία στα οποία υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, όπως τονίστηκε,  αξιολογώντας την ψηφιακή πορεία της Ελλάδας μεταξύ 2018-2023, τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας της χώρας βελτιώθηκαν κατά 56%, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μ.ο. 30%. Η βελτίωση αυτή ήταν η υψηλότερη στην ΕΕ, όμως συναρτάται με το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που καταγραφόταν πριν από μια πενταετία. Παρά τη βελτίωση, υπάρχει ακόμα απόσταση μέχρι τη σύγκλιση με τον μ.ο. της ΕΕ27 στις υποδομές συνδεσιμότητας (85% μ.ο. ΕΕ), τις ψηφιακές δεξιότητες (86% μ.ο. ΕΕ), τις επιχειρήσεις (68% μ.ο. ΕΕ), τη δημόσια διοίκηση (78% μ.ο. ΕΕ), αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών)  & υψηλής τεχνολογίας (75% μ.ο. ΕΕ).

Επίσης, προτάθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού βηματισμού της χώρας, με σημαντικότερες:

 1. Κίνητρα για την επίσπευση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων
 2. Εκστρατείες οριζόντιας ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού
 3. Διπλασιασμός αριθμού αποφοίτων σε σχολές ΤΠΕ και γενικότερα σχολές STEΜ, εντός τετραετίας
 4. Διαμόρφωση πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων από τις επιχειρήσεις
 5. Κατάρτιση σύγχρονων εθνικών στρατηγικών και πλαισίων για την ασφαλή ανάπτυξη και παραγωγική χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών αιχμής, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη.
 6. Διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση και το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων.
 7. Υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων αιχμής από τον εγχώριο κλάδο ΤΠΕ
 8. Απλοποίηση διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους και πλήρης ψηφιοποίηση των διεπαφών του δημόσιου τομέα με τις επιχειρήσεις, και
 9. Επιτάχυνση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, διακεκριμένοι ομιλητές σκιαγράφησαν την τεχνολογική ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επισήμαναν τις προκλήσεις και ανάγκες που αντιμετωπίζουν κατά την ψηφιακή τους μετάβαση και υπογράμμισαν τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, αξιοποίησης και προστασίας δεδομένων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και κυβερνοασφαλείς επιχειρήσεις.

Η κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ, δήλωσε ότι: «Για να συνεχίσει η χώρα στη θετική ψηφιακή τροχιά που χάραξε την τελευταία πενταετία, καλείται να πραγματοποιεί μικρότερα ή και μεγαλύτερα άλματα. Ένα τέτοιο άλμα θα πρέπει να αφορά στις ΜμΕ. Η διευκόλυνση της εξεύρεσης ειδικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και η συνεχής στήριξη με χρηματοδοτικά εργαλεία των τεχνολογικών επενδύσεων, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής από τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου του ΣΕΒ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στο σχετικό Special Rport.

Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης είναι η EUROBANK Digital Academy, και χορηγοί οι CISCO, COSMOTE, Deloitte, DIS και Google.

πηγή

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα