12 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διαβίωσης των σκύλων και των γατών στην ΕΕ

1 min read
Boy20and20dog1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διαβίωσης των σκύλων και των γατών στην ΕΕ, καθώς και των συνθηκών για τα ζώα κατά τη μεταφορά. Ανταποκρίθηκε επίσης σε πρωτοβουλία πολιτών για την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην ΕΕ.

Καλύτερη διαβίωση σκύλων και γατών

Με περισσότερους από 72 εκατομμύρια σκύλους και πάνω από 83 εκατομμύρια γάτες στην ΕΕ, η εκτιμώμενη αξία των πωλήσεων σκύλων και γατών ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ ετησίως. Το παράνομο εμπόριο έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια και ορισμένες εγκαταστάσεις διατηρούν τα ζώα σε κακές συνθήκες. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εναρμόνιση των προτύπων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών, τα οποία καλύπτουν τη στέγαση, τη φροντίδα, τη μεταφορά και τη θεραπεία σε εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, καταστήματα ζώων συντροφιάς και καταφύγια.

Καλύτεροι κανόνες για τη μεταφορά ζώων

Κάθε χρόνο 1,6 δισεκατομμύρια ζώα μεταφέρονται εντός της ΕΕ και από την ΕΕ. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στον περιορισμό των χρόνων μετακίνησης και στη διευκόλυνση των διαλειμμάτων ανάπαυσης εκτός του οχήματος κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, στην αύξηση του ελάχιστου χώρου και στην απαγόρευση των μεταφορών σε ακραίες θερμοκρασίες. Η βελτίωση της διαβίωσης των ζώων δεν ωφελεί μόνο τα ίδια τα ζώα, αλλά και τους καταναλωτές και τους γεωργούς, καθώς συμβάλλει σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και στην αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Περαιτέρω εργασίες σχετικά με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) «Fur Free Europe» (Ευρώπη χωρίς γούνες) ζήτησε την απαγόρευση από την ΕΕ της εκτροφής γουνοφόρων ζώων και της πώλησης προϊόντων γούνας. Η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να εκδώσει επιστημονική γνώμη επί του θέματος. Με βάση την εν λόγω γνώμη, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότερη δράση και θα εξετάσει επίσης άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων.

Η δέσμη μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για πιο βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες

Γεωργία και Πράσινη Συμφωνία

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά

Ενημερωτικό δελτίο για τη μεταφορά ζώων

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών

Ενημερωτικό δελτίο για τις γάτες και τους σκύλους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Fur Free Europe» (Ευρώπη χωρίς γούνες)

Δελτίο τύπου

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα