19 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Σε διαβούλευση η προκήρυξη για το 5G με τιμές εκκίνησης συνολικού ύψους 367.319 εκατ. ευρώ

1 min read
5g ai1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Στα 367,319 εκατ. ευρώ, εφόσον πουληθούν όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές, θα διαμορφωθεί το συνολικό τίμημα των αδειών για το 5G για τους τρεις παρόχους. Η διαδικασία για την απόδοση των συχνοτήτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς θα ολοκληρωθεί από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Το προαναφερόμενο συνολικό τίμημα είναι η τιμή εκκίνησης της διαδικασίας. Βάσει της εμπειρίας από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες το τελικό τίμημα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Πιθανότατα να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον για μια από τις προς διάθεση φασματικές περιοχές (26,5-27,5 GHz) καθώς δεν είναι ακόμα ώριμη η τεχνολογία, άρα το τελικό τίμημα μπορεί να είναι μικρότερο (εφόσον δεν πουληθεί κανένα από τα 5 τμήματα της φασματικής αυτής περιοχής κατά 16,2 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη το 25% των εσόδων του δημοσίου από τη διάθεση των συχνοτήτων για το 5G, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 92 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό Ταμείο Φαιστός (Phaistos Fund). Το Φαιστός θα συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές – εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Υπό κανονικές συνθήκες το σύνολο των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος διατίθεται για την εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας.

Ειδικότερα, βάσει του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας που τέθηκε χθες από την ΕΕΤΤ σε διαβούλευση έως τις 4 Αυγούστου, τα δικαιώματα που θα αποδοθούν είναι για τις ζώνες των 700MHz, 3400-3800MHz και 26GHz και τη ζώνη των 2GHz, καθώς το 2021 λήγουν τα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να χορηγηθούν: Έως 5 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3410-3800 MHz, έως 12 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εύρους 2×5 MHz στις ζώνες 1920-1980 MHz & 2110-2170 MHz, έως 6 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εύρους 2×5 MHz στις ζώνες 703-733 MHz & 758-788 MHz και έως 5 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εύρους 200 MHz στη ζώνη 26,5-27,5 GHz.

Η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη δημοπρασία ορίστηκε για την 1 Οκτωβρίου και την ίδια μέρα θα γίνει και η δημοσιοποίηση των συμμετεχόντων που θα έχουν στη συνέχεια μέχρι τις 5 του ίδιου μήνα για να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις. Η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου προεπιλογής και η αποστολή των δελτίων συμμετοχής θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου και παράλληλα θα γνωστοποιηθεί επίσημα στους συμμετέχοντες η οριστική ημερομηνία εκκίνησης της δημοπρασίας.

Μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δημοπρασία εκδηλώνουν οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone και Wind. Δεν έχει υπάρξει ένδειξη ότι θα παρουσιαστεί και τέταρτος παίχτης, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Οι Συμμετέχοντες με τις αιτήσεις συμμετοχής δηλώνουν τον αριθμό των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων που επιθυμούν να τους χορηγηθούν στις φασματικές περιοχές 700 MHz, 2 GHzκαι 26 GHz. Εάν στο πρώτο στάδιο ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μικρότερος ή ίσος με 3 διερευνάται ανά φασματική περιοχή εάν η ζήτηση είναι μικρότερη ή ίση της προσφοράς και για κάθε συμμετέχοντα δεσμεύονται τμήματα ραδιοσυχνοτήτων που θα απονεμηθούν στους προεπιλεγέντες συμμετέχοντες στο τέλος της διαδικασίας καταβάλλοντας την τιμή εκκίνησης.

Στο δεύτερο στάδιο διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, όπου ο κάθε υπερθεματιστής καταβάλλει την προσφορά που υπέβαλε με δυνατότητα ταυτόχρονης προσφοράς σε τμήματα ραδιοσυχνοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικές φασματικές περιοχές. Η διαδικασία αφορά σε όσα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων δεν έχουν δεσμευτεί στο πρώτο στάδιο. Η διαδικασία πολλαπλών γύρων διεξάγεται ταυτόχρονα για όλες συχνότητες και είναι η πρώτη φορά που η ΕΕΤΤ προχωρά σε δημοπρασία ταυτόχρονα για 4 φασματικές περιοχές.

Οι πάροχοι έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν το εκπλειστηρίασμα στο σύνολό του εντός 10 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται υπερθεματιστές, ή το 30% τοις μετρητοίς και το υπολειπόμενο 70% σε 9 ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 10η Ιανουαρίου 2024. Με άλλα λόγια τους για όσους προτιμήσουν τις δόσεις τους παρέχεται και περίοδος 3 ετών χωρίς καταβολή δόσης. Αυτό γίνεται προκειμένου οι πάροχοι να προχωρήσουν γρήγορα στην ανάπτυξη του δικτύου.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΤΤ «οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω των δικτύων 5G, θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους στις νέες αυτές αγορές και καθιστώντας ευκολότερη τη διαχείριση των δεδομένων τους. Παράλληλα, θα αλλάξουν την καθημερινότητα των καταναλωτών, παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες επιλογών ανάμεσα σε εξαιρετικά καινοτόμες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το πρότυπο 5G θα παρέχει συνδεσιμότητα σχεδόν παντού, γρήγορη μετάδοση δεδομένων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πολύ μεγάλη χωρητικότητα και εξαιρετικά αξιόπιστες συνδέσεις. Συνεπώς, θα ανταποκρίνεται επιτυχώς σε πλήθος διαφορετικών συσκευών, με συγκεκριμένες απαιτήσεις συνδεσιμότητας, όπως πολυμεσικές εφαρμογές, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT), βιομηχανικές εφαρμογές, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, δίκτυα δεδομένων».

πηγή: infocom.gr

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα