Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας με ένα νομοσχέδιο

1 min read
| Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Έως την 31-10-2020 έχουν προθεσμία όλοι οι φορείς του Δημοσίου να διασυνδεθούν με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ώστε να σταματήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν από τους προμηθευτές τους να προσκομίζουν για κάθε συναλλαγή τους αυτοπροσώπως φορολογική ενημερότητα.

Η παραπάνω ρύθμιση προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον τίτλο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε στις 30-06 στη Βουλή.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου καθιερώνεται το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Μέσω του μητρώου αυτού, η ΓΓΠΣΔΔ δύναται να επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας έτσι δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – πχ στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking.

Επίσης μονιμοποιεί – σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα – την άυλη συνταγογράφηση, η οποία είχε θεσπιστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και καθιερώνει δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του gov.gr: Την ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και την υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών eDiplomas.

Ως προς την άυλη συνταγογράφηση (προαιρετική υπηρεσία) ο ασθενής δεν χρειάζεται έχει τυπωμένη την συνταγή του (με κίνδυνο κλοπής ή απώλειας), αλλά δύναται, εφόσον το επιλέξει, να λαμβάνει στο κινητό ή το email του έναν κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έχει καθιερωθεί ακόμη η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο.

Η άυλη συνταγογράφηση τέθηκε σε λειτουργία μέσω του gov.gr στις 28-03-2020. Σύμφωνα με στοιχεία της 29-06-2020, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση συνολικά 450.272 πολίτες και έχουν εκδοθεί 1.933.516 άυλες συνταγές.

Η ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι γονείς θα υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει τέλος σε μια μεγάλη και εντελώς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία. Οι δύο αυτές θεραπείες εκτελούνται από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥ θεραπευτές. Τα έξοδά τους καλύπτονται μεν από το Δημόσιο, αλλά καταβάλλονται αρχικά στον θεραπευτή από τους γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια χρειάζεται να περιμένουν με τις ώρες σε ατελείωτες ουρές στα γκισέ του ΕΟΠΥΥ για να υποβάλουν μια αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και να εισπράξουν τη δαπάνη τους. Πρόκειται για μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη, της οποίας η περιοδικότητα εκτείνεται από τον έναν μέχρι τους έξι μήνες. Με τη νέα πλατφόρμα η υποβολή των δικαιολογητικών μετατρέπεται σε διαδικασία ελάχιστων λεπτών, καθώς θα μπορούν να την ολοκληρώσουν από το σπίτι ή το γραφείο τους.

Η υπηρεσία eDiplomas δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναζητούν τα πτυχία τους μέσω βάσης δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ και να εκδίδουν αντίγραφα αυτών ψηφιακά. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει τέλος σε μια διαδικασία η οποία προκαλούσε σημαντικά προβλήματα και είχε ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος για τους πτυχιούχους, καθώς αναγκάζονταν να αναζητούν τους τίτλους σπουδών τους από τα πανεπιστήμια, τα οποία πολλές φορές βρίσκονταν σε άλλη πόλη. Επιπλέον, απαλλάσσει τις διοικητικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων από μια γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και των υποψηφίων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και των υποψηφίων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων.

πηγή: infocom.gr

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα