12 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Digital Services Act (DSA): Τι ορίζει ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες

1 min read
Digital Service Act

Digital Service Act

0
(0)

Loading

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτύου όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχουν δύο βασικούς στόχους:

  1. να δημιουργήσει έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο στον οποίο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών·
  2. για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά όσο και παγκοσμίως.

Τι είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια μεγάλη κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, από απλούς ιστότοπους έως υπηρεσίες υποδομής διαδικτύου και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι κανόνες που καθορίζονται στον DSA αφορούν κυρίως διαδικτυακούς μεσάζοντες και πλατφόρμες. Για παράδειγμα, διαδικτυακές αγορές, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες κοινής χρήσης περιεχομένου, καταστήματα εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και διαμονής.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές περιλαμβάνει κανόνες που διέπουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες με την ονομασία Gatekeeper. Οι πλατφόρμες Gatekeeper είναι ψηφιακές πλατφόρμες με συστημικό ρόλο στην εσωτερική αγορά που λειτουργούν ως σημεία συμφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες καλύπτονται επίσης από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τύπους διατάξεων.

Γιατί είναι απαραίτητοι οι DSA και DMA;

Οι ψηφιακές υπηρεσίες επηρεάζουν και κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να ψωνίζουμε, να παραγγέλνουμε φαγητό, να βρίσκουμε πληροφορίες, να βλέπουμε ταινίες και να ακούμε μουσική μέσω νέων, συνεχώς εξελισσόμενων υπηρεσιών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν επίσης διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές και την πρόσβαση σε νέες αγορές.  

Ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπάρχουν επίσης προβλήματα. Ένα βασικό μέλημα είναι το εμπόριο και η ανταλλαγή παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται επίσης από χειραγωγικά αλγοριθμικά συστήματα για την ενίσχυση της διάδοσης παραπληροφόρησης και για άλλους επιβλαβείς σκοπούς. Αυτές οι προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Παρά μια σειρά στοχευμένων, τομεακών παρεμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικά κενά και νομικές επιβαρύνσεις προς αντιμετώπιση στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Για παράδειγμα, ορισμένες μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν σημαντικά οικοσυστήματα στην ψηφιακή οικονομία. Έχουν αναδειχθεί ως φύλακες στις ψηφιακές αγορές, με τη δύναμη να ενεργούν ως ιδιωτικοί διαμορφωτές κανόνων. Αυτοί οι κανόνες οδηγούν μερικές φορές σε άδικους όρους για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες και λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο, καθιερώνει τη διακυβέρνηση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο προσκήνιο και διατηρεί δίκαιο και ανοιχτό περιβάλλον διαδικτυακής πλατφόρμας.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση του πακέτου ψηφιακών υπηρεσιών σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2022, τόσο ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσο και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφηκαν από τους Προέδρους και των δύο θεσμικών οργάνων και δημοσιεύθηκαν στο την Επίσημη Εφημερίδα. 

Ο DSA έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα  στις 27 Οκτωβρίου 2022 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2022. Ο DSA θα ισχύει άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ισχύει για δεκαπέντε μήνες ή από την 1η Ιανουαρίου 2024, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα, μετά την έναρξη δύναμη.

Σημαντικό θέσπισμα είναι ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες, πρέπει να δημοσιεύσουν τον αριθμό των ενεργών χρηστών τους έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023. Εάν η πλατφόρμα ή μια μηχανή αναζήτησης έχει περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες (10% του πληθυσμού στην Ευρώπη), η Επιτροπή θα ορίσει την υπηρεσία ως πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα ή μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης . Αυτές οι υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους 4 μήνες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του DSA, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διενέργεια και την παροχή στην Επιτροπή της πρώτης ετήσιας αξιολόγησης κινδύνου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όταν και οι πλατφόρμες με λιγότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες DSA.

Timeline Digital Services Act EN 200 qBDu6VIXbWUfMEKYDuo96yCIlXM 91787 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Από τις 12 Οκτωβρίου 2022, ο DMA δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα  και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022.  Πριν από τις 3 Ιουλίου 2023, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών τους, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ορίσει «φύλακες» πριν από τις 6 Σεπτεμβρίου. Οι Gatekeepers θα έχουν στη συνέχεια προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο του 2024 για να διασφαλίσουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις του DMA.

Timeline Digital Market Act BKlONIgnmCEXCz3jZ8dkFX61KA 91383 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

via

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα