Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Νέες ταυτότητες, δείτε τι ισχύει και πως εκδίδονται

1 min read
νέες ταυτότητες | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Νέο Δελτίο Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών

Ακολουθεί παρουσίαση από το σχετικό επίσημο site της κυβέρνησης

Γιατί βγαίνουν τώρα τα νέα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών;

Η χώρα κάνει το επόμενο βήμα σε επίπεδο ασφάλειας. Το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών αποτελεί εργαλείο που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και υποστηρίζει την συνύπαρξη όλων των πολιτών στο πλαίσιο της ευνομούμενης κοινωνίας και του Κράτους Δικαίου, στην πατρίδα μας και τον κόσμο.

Προφανώς η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, η έκδοση, όμως, νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δεν αποτελεί μόνο ανάγκη, αλλά μία μεταρρυθμιστική
επιλογή. Μία επιλογή που θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα διευκολύνει την καθημερινότητα στις συναλλαγές, μετακινήσεις και στη ζωή στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Υπάρχει ωστόσο και νομική υποχρέωση  και “απαιτήσεις” διεθνών φορέων

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157 προβλέπει για όλα τα κράτη μέλη την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας με ιδιαίτερα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία το σημερινό δελτίο δεν πληροί.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από τον ICAO  ή που δεν περι λαμβάνουν MRZ παύουν να ισχύουν.

Η χώρα μας τον Ιούλιο έλαβε εκ νέου προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη συμμόρφωση της στον Κανονισμό.

Ταυτόχρονα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απαίτηση συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα
ασφαλείας:

α) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ως εξειδικευμένου Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών που εγγυάται την ασφάλεια πτήσεων και την ελευθερία μετακινήσεων,

β) των ΗΠΑ αναφορικά με τη συμμετοχή μας στο σύστημα έκδοσης VISA waiver program.

Παράλληλα, ήδη με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 2018, η οποία έχει τροποποιηθεί έκτοτε αρκετές φορές , προβλέπεται η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με νέες προδιαγραφές στη βάση σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Τι θα περιέχει η νέα ταυτότητα;

Το σημερινό δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεται με τη μορφή που γνωρίζουμε από το 1961, αλλάζει με την έκδοση ενός από τα πλέον σύγχρονα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Το νέο δελτίο  ταυτότητας θα κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας ενώ η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης laser. Όλα τα στοιχεία και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται στο εσωτερικό στρώμα καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης.

Θα ενσωματώνει   σύγχρονα   μέτρα   ασφαλείας   που   ενισχύουν   την   ασφάλεια   και αποτρέπουν προσπάθειες πλαστογραφησης ενώ περιλαμβάνει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ)

Θα ενσωματώνει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο λειτουργεί ανέπαφα (contactless). Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης θα περιλαμβάνει:

•Φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή
•Στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης
•Δύο δακτυλικά αποτυπώματα
•Επώνυμο πατρός
•Επώνυμο μητρός
•Δήμος εγγραφής και αριθμός δημοτολογίου

**Έχει προβλεφθεί χώρος για να τυπωθεί ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη

μπροστινή όψη | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
πίσω όψη | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Μέχρι πότε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις ταυτότητες μας;

Πρόκειται για μία ασφαλή, εύκολη και άμεση διαδικασία.

Σε όλη τη χώρα θα λειτουργούν 367 σημεία έκδοσης νέων δελτίων ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων.

Για λόγους διευκόλυνσης, η διαδικασία έκδοσης θα γίνεται κατόπιν ραντεβού (στα πρότυπα των ραντεβού για τον εμβολιασμό).

Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω πλατφόρμας και ο πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικά sms και email.

Τα 60 φορητά κλιμάκια απευθύνονται σε κρατούμενους, νοσηλευόμενους, υπερήλικεςκαι ΑμΕΑ με σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας.

Οι πολίτες θα μπορούν από την 25η Σεπτεμβρίου 2023 να προσέρχονται στα Αστυνομικά Τμήματα, κατόπιν ραντεβού -εκτός των εξαιρέσεων- και να προχωρούν στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 10,00 €

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται, από την ημερομηνία της αίτησης στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι και την παραλαβή το δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από τον πολίτη κυμαίνεται 7 εργάσιμες ημέρες

Η διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία έκδοσης είναι τα 10 έτη, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

 • Θα υπάρχει τσιπάκι γεωχωρικου εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε;
  Η νέα ταυτότητα δεν εμπεριέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης. Τα στοιχεία που συλ λέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών.
 • Θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα γιατί θα έχουν τον ΑΜΚΑ μας;
  Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία.
 • Θα έχουν χωρίς τη θέληση μας την ομάδα αίματος μας;
  Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν.
 • Θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη;
  Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στυγνή καπηλεία και παραχάραξη της
  Ορθοδοξίας. Η έκδοση τους δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιουδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος.
 • Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα;
  Η ΕΕ διαθέτει την αυστηρότερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομοθεσία για την προστασία τους και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληροί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο

via

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα