15 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

H χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αυτόνομη οδήγηση ενέχει κινδύνους κυβερνοασφάλειας

1 min read
pixabay
0
(0)

Loading

Σε έκθεση που δημοσιεύουν σήμερα το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής και ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), εξετάζονται οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στα αυτόνομα οχήματα και διατυπώνονται συστάσεις για τον μετριασμό τους. 11/02/2021

Η έκθεση συστήνει να ακολουθείται μια προσέγγιση ασφάλειας, ήδη από τον σχεδιασμό, κατά την ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων ΤΝ στα αυτόνομα οχήματα, όπου η κυβερνοασφάλεια καθίσταται κεντρικό στοιχείο σχεδιασμού των οχημάτων.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μόνο εάν είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Χαιρετίζω την έκθεση αυτή και παροτρύνω τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές να συνεργαστούν στενά, για να δοθεί συνέχεια στις πρακτικές συστάσεις της έκθεσης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μελλοντικών αυτόνομων οχημάτων».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Η αυτόνομη οδήγηση, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά οχήματα και η συλλογική κινητικότητα θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της αυτοκινητοβιομηχανίας τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτομίες αυτές είναι ασφαλείς και αξιόπιστες ήδη από τον σχεδιασμό. Από κοινού με τα κράτη μέλη, θέτουμε σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών —μεταξύ άλλων, με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την ασφάλεια του 5G και το πλαίσιο της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια».

Ο Juhan Lepassaar, Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, δήλωσε: «Όταν ένα αυτόνομο όχημα σε επισφαλή κατάσταση διασχίζει τα σύνορα κράτους μέλους της ΕΕ, το ίδιο ισχύει και για τα τρωτά σημεία του. Η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να θεωρείται ως θετική συνέπεια, αλλά μάλλον ως προϋπόθεση για την αξιόπιστη κυκλοφορία των οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους».

Η έκθεση συνιστά τη συστηματική αξιολόγηση της ασφάλειας και της επικινδυνότητας των στοιχείων ΤΝ πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξής τους. Ζητεί επίσης να υιοθετηθούν πολιτικές ασφάλειας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μια νοοτροπία ασφάλειας, όπου όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων είναι επαρκώς καταρτισμένοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και συνεργάζονται με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

δελτίο τύπου

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα