Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιονίζουσα Ραδιενέργεια (ICNIRP) δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οι τεχνολογίες 5G αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, μετά από μία επταετή επιστημονική έρευνα σε πραγματικές συνθήκες.

Σε μία ενημέρωση της οδηγίας που εκδόθηκε το 1998, η αρχή ανέλυσε την έρευνα που καλύπτει το 5G, το AM και το DAB ραδιόφωνο, το WiFi, το Bluetooth, την 3G και την 4G τηλεφωνία. Σε μία δήλωση του, ο πρόεδρος του ICNIRP, Eric van Rongen, είπε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι «οι τεχνολογίες 5G δεν έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν σωματική βλάβη αν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες».

Προσέθεσε ότι οι προτάσεις ήταν πιο σχετικές από τις προηγούμενες οδηγίες, οι οποίες «στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν συντηρητικές».

techlog.gr – Μετρήσεις της ακτινοβολίας του 5G από τους Βρετανούς

Η αρχή βάσισε την οδηγία της σε επιστημονικές αναφορές που είχαν εκπονηθεί για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές ομάδες ειδημόνων, και για τη συνεχή παρακολούθηση νέων ερευνών.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι οι νέες αρχές προσφέρουν «καλύτερες και πιο λεπτομερείς οδηγίες έκθεσης, συγκεκριμένα για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων, άνω των 6 GHz, που είναι σημαντικό για το 5G και τις μελλοντικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν αυτές τις συχνότητες».

Το ICNIRP ανέδειξε τους περιορισμούς για τις συχνότητες άνω των 6 GHz, που περιλαμβάνουν περιορισμένη ολόσωμη έκθεση, περιορισμό σε μικρές περιοχές του σώματος λιγότερο από 6 λεπτά, και μείωση της μέγιστης επιτρεπτής έκθεσης σε μία μικρή περιοχή του σώματος.

techlog.gr – Όχι το 5G δεν θα με αφήσει ανίκανο!

Ο οργανισμός GSMA είπε ότι η ενημερωμένη οδηγία διατήρησε «υψηλό επίπεδο προστασίας, με τα όρια να έχουν τεθεί αρκετά πιο κάτω από αυτά των καθιερωμένων κινδύνων για όλες τις ραδιοσυχνότητες, από το 2G μέχρι το 5G».

Ο οργανισμός σημειώνει ότι αυτή η ενημέρωση δεν θα αλλάξει κάτι στην παγκόσμια διάθεση των δικτύων νέας γενιάς, καθώς οι σημερινές μετρήσεις έδειξαν ότι «η συνολική έκθεση από όλα τα σήματα των τηλεπικοινωνιών 5G, παραμένουν σε παρόμοιο επίπεδο με τα σημερινά δίκτυα κινητής, και αρκετά πιο κάτω από τις ενημερωμένες διεθνείς οδηγίες ασφαλείας».

Πηγή: infocom.gr