19 Απριλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Σημαντική πρόοδος στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (eInvoicing) εντός Ε.Ε.

1 min read
laptop1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Σημαντική πρόοδο στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει έκθεση της Επιτροπής, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Η έκθεση σχετικά με την οδηγία της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (eInvoicing), καταδεικνύει τον καίριο ρόλο του eInvoicing στην απλούστευση των διαδικασιών διασυνοριακής τιμολόγησης, την προώθηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους εντός της Ε.Ε. και όχι μόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποδέχονται πλέον ηλεκτρονικά τιμολόγια, που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι, μειώνεται το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των πληρωμών προς όφελος των εταιρειών, που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική τιμολόγηση για την απλούστευση των δημοσίων συμβάσεων και των επιχειρηματικών διαδικασιών

Επιπλέον, στην έκθεση, που δημοσιεύτηκε χθες, επισημαίνεται ότι η επιρροή της οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει επεκταθεί πέραν του δημόσιου τομέα, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B).

“Ο αντίκτυπος των πρόσφατων πολιτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πρότυπο και το υπόδειγμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Ε.Ε., καθώς και τη δέσμη προτάσεων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή, θα οδηγήσει σε ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο τοπίο ηλεκτρονικής τιμολόγησης”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι λέει η έκθεση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση, σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, όσον αφορά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός της Ε.Ε. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Από τα 27 κράτη-μέλη, τα 17 έχουν εφαρμόσει νομοθεσία, που καθιστά υποχρεωτική για τους προμηθευτές την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στον δημόσιο τομέα – πλήρως σε 13 από αυτά και μόνο εν μέρει σε τέσσερα κράτη-μέλη.

Ορισμένα από τα κράτη-μέλη επέβαλαν την υποχρέωση στους προμηθευτές ακριβώς κατά τον χρόνο μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, εννέα κράτη-μέλη έχουν επεκτείνει την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω από τα κατώτατα όρια της Ε.Ε.

Αναδυόμενες τεχνολογίες

Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις διαμορφώνουν το μέλλον της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές θα μπορούσε να καταστεί ακριβέστερη, μέσω του υπολογισμού και της δημοσιοποίησης των εκπομπών σε επίπεδο γραμμής στοιχείου στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής λογοδοσίας.

Επιπλέον, οι ψηφιακές δηλώσεις ΦΠΑ προσυμπληρωμένες με τη χρήση δεδομένων από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια εξορθολογίζουν τη συμμόρφωση για τις επιχειρήσεις. “Οι βάσει προβλέψεων υπολογισμοί φόρου, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την πρόβλεψη φορολογικών ποσών για τις επιχειρήσεις και τα άτομα”, σημειώνει η έκθεση.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση τιμολογίων, που βασίζεται στην τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), με τη δημιουργία ενός μοναδικού ψηφιακού αποτυπώματος για κάθε τιμολόγιο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης τιμολογίων σε διασυνοριακό επίπεδο.

“Οι εξελίξεις αυτές αναδιαμορφώνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της, έχουν καθήκον να συσπειρωθούν γύρω από τον κοινό στόχο της δημιουργίας των πλέον ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη αυτής της καινοτομίας στην Ε.Ε.”, τονίζει η έκθεση.

πηγή SEPE.GR

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα