23 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η ATC ολοκλήρωσε έργο eLearning για την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

1 min read
atc | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
5
(1)

Loading

Η Athens Technology Center (ATC) ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα πολυσύνθετο έργο υλοποίησης ολοκληρωμένης λύσης διαδικτυακής εκπαίδευσης (eLearning), στο πλαίσιο σύμβασης με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ). Το έργο αφορούσε στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υπό τον γενικό τίτλο «Οργανωσιακή Ανάπτυξη – Ο σύγχρονος δημόσιος οργανισμός».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 ηλεκτρονικά μαθήματα, κατανεμημένα σε 10 θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, τα οποία ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΚΑΔΔ που έχει επίσης υλοποιηθεί κατά το παρελθόν από την ATC. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 617,450 € πλέον ΦΠΑ, και προβλέπει τεχνική υποστήριξη για την ενημέρωση ή/και αλλαγή περιεχομένου των ασύγχρονων ηλεκτρονικών μαθημάτων σε ορίζοντα πενταετίας.

Οι θεματικές των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έχουν αντληθεί από τα κριτήρια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και αντικατοπτρίζουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός σύγχρονου Δημόσιου Οργανισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη θεματικών που αφορούν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας που προωθεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα τα μεσοδιευθυντικά και διευθυντικά στελέχη, ενισχύουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που χρειάζονται για να υποστηρίξουν διοικητικές αλλαγές στους οργανισμούς τους. Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου η ATC συνεργάστηκε με την INTELEARN, που από το 1989 δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, και κατέχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της υλοποίησης eLearning εφαρμογών.

Οι δύο εταιρίες οργάνωσαν και συντόνισαν την ομάδα των εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του προγράμματος, ανέπτυξαν τον αναλυτικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό του κάθε μαθήματος, και υλοποίησαν τα ψηφιακά μαθήματα εφαρμόζοντας πολύ υψηλό επίπεδο διάδρασης.

Σύμφωνα με τον Συντονιστή της σύμβασης, κο. Μάριο Κωνσταντίνου, Ανώτερο Λειτουργό Επιμόρφωσης της ΚΑΔΔ «Η συνεργασία με την ATC ήταν υποδειγματική και έχει επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες και υποβοηθούν την προσπάθεια μας για προσφορά της απαραίτητης εκπαίδευσης με συνδυασμό ηλεκτρονικής ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας».

Δελτίο τύπου

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα