15 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

H ΑΙ πάει παντού, ακόμα και στο χωράφι!

1 min read
horafi 1024x5121 1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Πιο συγκεκριμένα βοηθάει έναν αναλυτή δεδομένων να εντοπίζει ποια δεδομένα είναι πιο σχετικά για την ανάλυση που θέλει να κάνει αλλά και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να έχουν την κατάλληλη μορφή και ποιότητα που απαιτείται για χρήση από αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σκούτας «στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πλατφόρμα και ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού που θα βελτιώνουν την διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων όγκων ετερογενών δεδομένων, συνδυάζοντας δεδομένα από διάφορες πηγές και βελτιώνοντας την ποιότητά τους, ώστε να έχουν μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα για τη λήψη αποφάσεων. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί σε σενάρια χρήσης στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων και της γεωργίας ακριβείας».

Με την ολοκλήρωσή του, το σύστημα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα του αγροδιατροφικού τομέα για να αναπτύξουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον Αγροδιατροφικό τομέα

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Αγροδιατροφικό τομέα τα βοφέλη επιμερίζονται σε πολλούς τομείς. Στον πρωτογενή τομέα υπάρχει «επιτακτική ανάγκη για έξυπνες και αυτοματοποιημένες λύσεις, καθώς απαιτείται διαρκώς αύξηση της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν τον τομέα, απαιτείται μείωση των πόρων (π.χ. νερό, ενέργεια) που καταναλώνονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για βιωσιμότητα, και σημειώνεται αύξηση της συχνότητας και έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής κρίσης» όπως επισήμανε ο διαχειριστής του STELAR.

Αναφορικά με το στάδιο της παραγωγής, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για τη γεωργία ακριβείας, αυξάνοντας την αυτοματοποίηση διαφόρων εργασιών και επιτρέποντας την πιο έξυπνη και αποδοτική διαχείριση των πόρων.

«Στο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του καταναλωτή, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντικές λύσεις για την βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση του κόστους, για παράδειγμα επιτρέποντας πιο στοχευμένους ελέγχους» είπε ο κ. Σκούτας και κατέληξε ότι «σε κάθε περίπτωση, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εφικτή και αποτελεσματική μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά και αξιόπιστα δεδομένα. Συνεπώς, τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με θέματα διαχείρισης δεδομένων».

ΠΗΓΗ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα