15 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: Τι πιστεύουν οι γονείς για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

1 min read
l1490810391276 deltio typou ereuna idrymatos vodafone 9501 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

– Πώς οι κοινωνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα αλλάζουν τον τρόπο που οι γονείς αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία και την εκπαίδευση;

Η ψηφιακή εποχή έχει φέρει ανατροπές σε κάθε πτυχή της ζωής μας και αναπόφευκτα δημιουργεί την ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε πλέον τη διδασκαλία και την εκπαίδευση στα σχολεία. Το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με την IPSOS Γερμανίας, πραγματοποίησε μια έρευνα με τη συμμετοχή 10.000 γονέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με επίκεντρο αυτή τη φορά τους γονείς με στόχο να διαπιστώσει πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία των παιδιών τους και τη νέα σχολική πραγματικότητα στον 21ο αιώνα.

Tα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν τα ακόλουθα σημαντικά ευρήματα:

Ψηφιακός αλφαβητισμός

  • Μόνο τα μισά ελληνικά σχολεία (49%) παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στο σπίτι, παρόλο που το 80% των γονέων θεωρεί ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός θα έπρεπε να είναι βασικός μαθησιακός στόχος στα σχολεία με τη ψηφιακή τεχνολογία να χρησιμοποιείται ευρέως στο σύνολο του σχολικού προγράμματος σπουδών.
  • Σχετικά με το επίπεδο δεξιοτήτων των ίδιων, μόλις το 46% των γονέων θεωρεί ότι διαθέτει επαρκή εμπειρία στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Οι γονείς θεωρούν ότι οι ίδιοι και τα σχολεία είναι οι πιο σημαντικοί θεσμοί για την υποστήριξη των νέων σε μια καλά ισορροπημένη χρήση των ψηφιακών συσκευών.

Σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων

  • 9 στους 10 γονείς δηλώνουν ότι η εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται πολύ σημαντική για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους.

Βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων

  • Αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, το 80% των Ελλήνων γονέων θεωρούν ότι βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών δημιουργώντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μάθηση.

Στήριξη στα σχολεία και σε καθηγητές

  • Σχεδόν όλοι οι γονείς περιμένουν τη στήριξη των σχολείων. Ωστόσο, το 47% των Ελλήνων γονέων περιμένει μεγαλύτερη στήριξη από τα σχολεία, θεωρώντας ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση των καθηγητών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη.

Περισσότεροι από τα 2/3 των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο κατάρτισης με την πλειοψηφία να επισημαίνει ότι έγινε με δική τους πρωτοβουλία και διοργανώθηκε από επίσημο φορέα. Ανάγκη για επενδύσεις στην παιδεία

  • Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων θεωρεί τα σχολεία υπεύθυνα για τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και εκφράζει την ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση από την εκπαιδευτική κοινότητα, με βαθμό συμφωνίας σημαντικά πιο υψηλό από τις άλλες χώρες.

Από την έρευνα του Ιδρύματος Vodafone αναδείχθηκαν οι βαρύνουσες αντιλήψεις των γονέων για το σχολείο του 21ου αιώνα και αποκαλύφθηκε η σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή καθώς και η ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στη σχολική κοινότητα.

Αυτή είναι και η βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας SkillsUploadJr, που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone στον τομέα της Εκπαίδευσης σε 9 ευρωπαϊκές  χώρες στην οποίο ανήκει και το πρόγραμμα GenerationNext : να μειώσει την απόσταση μεταξύ ψηφιακής τεχνολογίας και σχολικής μάθησης, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές και εργαλεία με ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα από τον κόσμο του STEΜ (Science, Technology, Engineering, Maths) που θα τα αξιοποιήσουν με δημιουργικότητα, όρεξη και φαντασία.

Μέχρι σήμερα το Generation Next, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next, επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Δελτίο τύπου

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα