11 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Monday Sales! ΠΡΟΛΑΒΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ (ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ Google Play Store

3 min read
| Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Apps

 1. Video Player – OPlayer $4.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 9 ώρες
 2. Handy List $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 2 ημέρες
 3. Sky Light Pro $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 2 ημέρες
 4. UT Promoter – PRO: Get views and subscribers $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 5. One Swipe Notes – Floating Notes – Gesture Notes $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 4 ημέρες
 6. Status Saver $2.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 7. Document Scanner – Scan PDF $2.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 8. Gallery $2.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 9. Image to Text OCR $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 10. 90X Photo Lab Editor Pro $5.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 11. Minerals Guide (+ Identifier) $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 12. SwimE – swim entries, swim times, swim comparison $1.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες

Games

 1. Hook $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 1 ημέρα
 2. klocki $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 1 ημέρα
 3. Defender Battle Premium $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 4. Epic Heroes War – Premium $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 5. Heroes Defender Premium $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 6. Island Heist: 3D offline adventure game $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 7. Offline Tap tap cartoonist – Cartoon999 (VIP) $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 8. Warriors’ Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 9. Frontier Wars Premium $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 10. Hero Evolution : SP $1.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 11. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG $3.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 12. Shadow of Death: Dark Knight $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 13. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV $3.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 14. Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 15. LeagueMon VIP – Offline League Monster Defence $1.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 16. Super Hero Factory Inc Pro $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες

Icon packs & customization

 1. Square Black – Icon Pack $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 9 ώρες
 2. Light Green – Icon Pack $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 1 ημέρα
 3. Pixel Net – Neon Icon Pack $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 4. Azulox Icon Pack – Dark mode $1.49 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 5. Falling Flowers Red – Live Wallpaper $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 6. Paper Ocean Live Wallpaper $0.99 -> Free; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες

Sale

Apps

 1. HTTP Redirection Trace $4.49 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε 9 ώρες
 2. Swiftly switch – Pro $4.99 -> $1.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 3. Bimostitch Panorama Pro $3.99 -> $1.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 4. Financial Calculators $2.49 -> $1.11; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 5. Messaging Tesla $2.99 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 6. Notas U Pro – Agenda for students $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 7. NoteLynX Pro Outliner Mindmap Wiki $2.99 -> $1.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 8. SkySafari 6 Plus $14.99 -> $6.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 9. SkySafari 6 Pro $39.99 -> $19.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 10. SUI File Explorer PRO $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 11. TXD Tool $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 12. 3D Ball Compass $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 13. 3D Galaxy Map PRO $2.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 14. Custom Formulas $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 15. Moon Calendar Plus $5.49 -> $2.49; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 16. NFC ReTag PRO $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 17. Screen Master Pro $4.99 -> $2.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 18. VidTrim Pro – Video Editor $3.49 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 19. Learn C Programming Tutorial PRO – (NO ADS) $3.00 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 20. Learn Java: PRO by ApkZube (NO ADS) $3.00 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 21. Learn Python Programming Tutorial – PRO (No Ads) $3.00 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 22. Notes $3.49 -> $2.39; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες

Games

 1. Alice Beyond Wonderland $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 2. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 3. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 4. SuperDS64 Pro (LeonDS Emulator) $3.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 5. The Expanse $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 6. Up and Down: gems $4.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 7. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 8. 7ημέρες: Offline Mystery Story $4.99 -> $1.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 9. Argo’s Choice: Offline Game $6.99 -> $2.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 10. Buff Knight: Offline Idle RPG $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 11. Escape From Crimson Manor $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 12. Murders on Budapest $6.99 -> $2.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 13. Planet Genesis – solar system sandbox $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 14. Point. $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 15. Push Blox $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 16. Slaughter 2: Prison Assault $5.00 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 17. Underworld Office: Offline Mystery Visual Novel $6.99 -> $2.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 18. Cahoots $3.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 19. Chess Openings Trainer Pro $5.99 -> $3.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 20. Coffee Roaster $4.49 -> $1.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 21. G30 – A Memory Maze $3.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 22. Last ημέρα Survivors ( zombie shooter TDS ) $3.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 23. Not Exactly A Hero: Interactive Story Game $6.99 -> $2.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 24. The Curse Of Zigoris $2.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες

Icon packs & customization

 1. Pix Material Colors Icon Pack $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 2 ημέρες
 2. Pix Material Dark Icon Pack $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 2 ημέρες
 3. Pix – Minimal Black/White Icon Pack $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 2 ημέρες
 4. Black Green – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 5. Blackdiant Green – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 6. Circa – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 7. Circle Dark – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 8. Dark Green – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 9. Nambula Green – Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 10. Nambula Kathleen – Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 11. Nambula Sunflower – Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 3 ημέρες
 12. Olympia Sticker – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 4 ημέρες
 13. Pix Material You Icons $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 14. X Launcher Pro $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 5 ημέρες
 15. Prismatic Icon Pack $1.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 16. Venus in HD Gyro 3D XLVersion $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 17. Marble Maze Wallpaper Game XL $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 18. Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 19. Cracked Screen Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 20. MiUi 12 Black – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 21. MiUi 12 Dark – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 22. MiUi 12 White – Icon Pack $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 6 ημέρες
 23. 3D Square Red Icon Pack Oneplus Style $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 24. Autumn Leaves in HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 25. Elements Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 26. Fluid Walls – 4K Liquid Style Wallpapers $1.45 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 27. Nebula Icon Pack $1.45 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 28. Lucent KWGT – Translucence Based Widgets $1.45 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 29. Square Red Icon Pack Oneplus Style $2.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 30. Wave 3D Live Wallpaper $1.99 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 31. Wave Live Wallpaper $2.49 -> $0.99; Η προσφορά λήγει σε 7 ημέρες
 32. Dark Sensation -Icon Pack BETA $1.99 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε ?
 33. Iggy-Icon Pack $1.99 -> $1.49; Η προσφορά λήγει σε ?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα