22 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Brexit : Οι αλλαγές που ισχύουν από σήμερα 01-01-21

1 min read
brexit starts from today1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Την 1η Ιανουαρίου 2021 ώρα 00:00 κεντρικής Ευρώπης το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας αποχώρησε και επίσημα από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Με αυτή τη φράση ξεκινούν οι οδηγίες που αποστέλλει η ΑΑΔΕ προς τα τελωνεία όλης της χώρας και όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τη Μεγάλη Βρετανία.

Μετά τον συμβιβασμό μεταξύ των δύο μερών (ΕΕ και ΗΒ) και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (λήγει σήμερα) θα ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων. Αυτό σημαίνει ότι από την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021 το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

  • το ΗΒ γίνεται “τρίτη χώρα” για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27)
  • δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27
  • απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών
  • το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης.

Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στα προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα για να απαλλαγούν από πρόσθετους δασμούς και ΦΠΑ. Επίσης, η προβλεπόμενη απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι  μήνες τουλάχιστον πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

brexit starts from today 31 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Για την εφαρμογή των ισχυουσών απαλλακτικών διατάξεων και ειδικότερα ως προς το δασμό, το τέλος ταξινόμησης και τον ΦΠΑ εισαγωγής, το χρονικό διάστημα παραμονής στο Η.Β. πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου (δηλαδή την 31 Δεκεμβρίου 2020) μπορεί να υπολογιστεί ως διάστημα παραμονής σε τρίτη χώρα, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία όρων και προϋποθέσεων. Δείτε επίσης

Ταυτόχρονα οι  προερχόμενοι από το ΗΒ θα αντιμετωπίζονται ως ταξιδιώτες τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, ορίζεται χρηματικό όριο 300 Ευρώ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως προς την αξία των εμπορευμάτων (πλην καπνικών και αλκοολούχων), που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από τρίτες χώρες. Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

Επίσης, όσον αφορά ειδικότερα στα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα που δύνανται να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο όγδοο και ένατο του ανωτέρω άρθρου και νόμου, ορίζονται οι ακόλουθες ποσότητες:

brexit starts from today 21 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

(Α) Προϊόντα καπνού:

  1. Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή 100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 50 πούρα ή 250 γραμ. καπνού, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.
  2. Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα: 40 τεμ. τσιγάρα ή 2 πακέτα ή 20 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 10 τεμ. πούρα ή 50 γραμ. καπνός για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

(Β) Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και της μπύρας:

  • συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
  • συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol λίτρα ή
  • αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων ή
  • συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας.

πηγή: news.xiaomi-miui.gr

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα