18 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

#μαζί_ ξαναχτίζουμε το μέλλον Η Vodafone στηρίζει την αγορά εργασίας

1 min read
b1490679411010 mazi synechizoume hub 1bb 22001 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Δελτίο τύπου Vodafone

Δίνουμε προτεραιότητα εργασίας σε όσους επηρεάστηκαν από την πανδημία

Η εξάπλωση του COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για τον έλεγχο της πανδημίας, έχουν ήδη τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνική ζωή, την καθημερινότητα και την εργασία όλων μας.

Στη Vodafone στηρίζουμε ανθρώπους που επηρεάστηκαν δίνοντας τους προτεραιότητα για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν μια νέα καριέρα μαζί μας.

Aνακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρουμε:

Αν η εργασία σου επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την 1/3/2020, δες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και κάνε την αίτηση σου υποβάλλοντας εκτός από το βιογραφικό σου το αντίστοιχο δικαιολογητικό έγγραφο στο σχετικό πεδίο ώστε να εξασφαλίσεις προτεραιότητα για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

H υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των υποψηφίων μας είναι προτεραιότητά μας. Όλες οι συνεντεύξεις μας στο εξής και για όσο ισχύουν περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας γίνονται virtual για προληπτικούς λόγους.

Ποιους υποψηφίους αφορά το πρόγραμμα;

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις έκτακτες συνθήκες λόγω κορωνοϊού Covid-19 και υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα σχετικά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της κατάστασής τους.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις κατηγορίες, τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία καθώς και τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.

Ποιες είναι οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να επωφεληθούν;

Οι υποψήφιοι που μπορούν να επωφεληθούν πρέπει να ανήκουν μία από τις παρακάτω 4 κατηγορίες:

 1. Λύση εργασιακής σχέσης είτε λόγω καταγγελίας είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και μη ανανέωσης αυτής, από την 1/3/2020 και εφεξής.
 2. Υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής εργασιακής σχέσης λόγω εφαρμογής του έκτακτου μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
 3. Υπαγωγή σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας ή μερικής απασχόλησης λόγω εφαρμογής του έκτακτου μέτρου της λειτουργίας της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.
 4. Απασχόληση σε εποχική δραστηριότητα ή κλάδο που έχει υποστεί μεγάλη ύφεση από τις έκτακτες συνθήκες και υπάρχει αδυναμία επαναπρόσληψης ή εύρεσης θέσης εργασίας (όπως κλάδοι τουρισμού κλπ.)
Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί να υποβάλλει ο υποψήφιος;

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται κάθε υποψήφιος, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω (1-4), θα πρέπει να υποβάλλει κατά τη διάρκεια της αίτησης του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, επισυνάπτοντας αυτά (upload ως αρχείο . doc ή .pdf ) στο πεδίο «Επιπλέον Έγγραφα» (Additional Documents):

 1. Αναλόγως του λόγου, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει το αντίστοιχο έντυπο του Π.Σ. «Εργάνη»:
  • Ε6 Καταγγελίας συμβάσεως εργασίας
  • Ε5 Οικειοθελούς αποχώρησης
  • E7 Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου
 2. Έντυπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «supportemployees.yeka.gr» του Π.Σ. Υπουργείου Εργασίας:
  • Αποδεικτικό υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού
  • Αποδεικτικό υπεύθυνης δήλωσης διακοπής οικονομικής ενίσχυσης (θα ζητηθεί κατά την πρόσληψη)
 3. Δεν ζητείται η επισύναψη δικαιολογητικού κατά τη διαδικασία της αίτησης Θα χρειαστεί να προσκομίσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
 4. Βεβαίωση υπαγωγής στο Ταμείο Ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ.) ως απασχολούμενος σε εποχικό ή τουριστικό κλάδο. Δύναται να ζητηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά τη διαδικασία της πρόσληψης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης και ποια τα κριτήρια επιλογής;

Για την έγκυρη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ευκαιρίες εργασίας, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης και επιπλέον εάν υπάγονται σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρων κατηγορίων να επισυνάψουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Για την επιλογή των τελικών υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα κρίνεται η καταλληλότητα των προσόντων του κάθε υποψηφίου για την εκάστοτε θέση μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθείται ανά θέση, ενώ παράλληλα θα συνεκτιμάται ως κριτήριο για την τελική επιλογή και η τυχόν υπαγωγή του υποψηφίου σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιλεγεί για την θέση για την οποία αιτήθηκε, θα γίνει προσπάθεια για ενδεχόμενη κάλυψη άλλης διαθέσιμης θέσης στη Vodafone ή στις θυγατρικές ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εφόσον πληροί τα προσόντα και υπάρχει το σχετικό ενδιαφέρον από τον υποψήφιο.

Δείτε περισσότερα στο www.vodafone.gr/vodafone-ellados/kariera/

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα