Δωρεάν παιχνίδια και εφαρμογές από το Google Play για σύντομο χρονικό διάστημα.

Free

Apps

 1. BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary $2.99 -> Free; Sale ends in 2 hours
 2. 50X Vault Calculator Pro $1.49 -> Free; Sale ends in 4 days
 3. How to Sing Harmony $0.99 -> Free; Sale ends in 6 days
 4. Reminder – Pro $1.99 -> Free; Sale ends in 6 days
 5. Boundo: System Tool Set $0.99 -> Free; Sale ends in 7 days

Games

 1. Lootbox RPG $0.99 -> Free; Sale ends in 2 hours
 2. Word Rush Pro: Find Words $0.99 -> Free; Sale ends in 1 day
 3. Slayaway Camp: 1980’s Horror Puzzle Fun! $2.99 -> Free; Sale ends in 5 days
 4. Master Escape 3D – Running puzzle colorful game $0.99 -> Free; Sale ends in 6 days
 5. Ghostpol $0.99 -> Free; Sale ends in 7 days
 6. Helix Run 3D – Color running ball collector game $0.99 -> Free; Sale ends in 7 days
 7. Sonny The Mad Man $0.99 -> Free; Sale ends in 7 days
Share the load
George S. Metallidis
George S. Metallidis

Όλα ξεκίνησαν το 1988 όταν μπήκε στο σπίτι το πρώτο PC ένας 32bit 80386 με 4mb ram, CGA γραφικά σε 16colours monitor....και φυσικά λιώσιμο με το DOS game Grand Prix Circuit της Accolade

Άρθρα: 2967