Ξεκινά από σήμερα στην Κύπρο η διαδικασία χορήγησης του φάσματος για Δίκτυα τεχνολογίας 5G

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης (Αδειών) του φάσματος συχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 3.6 GHz, και 26 GHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων τεχνολογίας 5G ανακοινώσε σήμερα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Όπως σημειώνεται, η ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Διαβούλευσης καθορίστηκε η 30η Αυγούστου 2019 και η ημερομηνία Λήξης η 27ηΣεπτεμβρίου 2019.

Ουσιαστικά, η όλη διαδικασία ξεκίνησε από σήμερα με  τη δημοσίευση του εγγράφου Δημόσιας Διαβούλευσης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης  τον Οκτώβριο 2019 – Προκήρυξη Διαγωνισμού και δημοσίευση των εγγράφων του διαγωνισμού τον Νοέμβριος 2019 και τέλος ολοκλήρωση του πλειστηριασμού των Αδειών τον Μάρτιο του 2020.

Με βάση το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από σήμερα, να υποβάλουν τις απαντήσεις και απόψεις τους επί των θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης του φάσματος συχνοτήτων (ζώνες 700 MHz1, 3.6 GHz2, και 26 GHz3) σε σχέση με τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για ίδρυση και λειτουργία δικτύου τεχνολογίας 5G, η οποία θα γίνει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας του πλειστηριασμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης των θεμάτων κυβερνοασφάλειας των υποδομών 5G, με σκοπό την έκδοση Απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται ειδικό πλαίσιο μέτρων ασφάλειας για τα δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G, στη βάση σχετικής σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω Σύσταση προσδιορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που συνοδεύει την ανάπτυξη των υποδομών 5G, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

πηγή digitallife.gr

Share the load
George S. Metallidis
George S. Metallidis

Όλα ξεκίνησαν το 1988 όταν μπήκε στο σπίτι το πρώτο PC ένας 32bit 80386 με 4mb ram, CGA γραφικά σε 16colours monitor....και φυσικά λιώσιμο με το DOS game Grand Prix Circuit της Accolade

Άρθρα: 2967