Εθνικό Δίκτυο «Σύζευξις ΙΙ» : Στην τελική ευθεία – Υποβάλλουν προσφορές οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι

Αφορά περισσότερα από 34.000 κτήρια φορέων του Δημοσίου και 1.482 δημόσια hotspots – Εξοικονόμηση άνω του 40% για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.


Στη μάχη για το Εθνικό Δίκτυο «Σύζευξις ΙΙ» ρίχνονται οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας μετά και την έγκριση των προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Ειδικότερα οι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές έως και τις 7 Απριλίου 2020, προκειμένου να συναφθούν 20 εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας-πλαίσιο για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» οι οποίες  προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.), τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν όλοι οι μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της χώρας (Cosmote, Forthnet, Wind, Vodafone) οι οποίοι θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο internet με ταχύτητες μέχρι 1GB, καθώς και τηλεφωνίας σε περισσότερα από 34.000 κτήρια που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα οι ανάδοχοι που θα προκύψουν μετά τον διαγωνισμό θα διαθέτουν, θα διαχειρίζονται, θα συντηρούν και θα υποστηρίζουν για φορείς του Δημοσίου, ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα , υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, παροχή εφεδρικών συνδέσεων πρόσβασης καθώς και 1.482 δημόσια hotspots για δωρεάν πρόσβαση στο internet για τους πολίτες.

Σημειωτέον ότι όσον αφορά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες η χώρα έχει χωριστεί σε οκτώ «νησίδες» και στις μεγαλύτερες εξ αυτών έχουν δημιουργηθεί υποτομείς – για παράδειγμα η Αττική έχει χωριστεί σε έξι υποτομείς – τους οποίους και καλούνται να διεκδικήσουν μέσω των δημοπρασιών οι ενδιαφερόμενοι.

Ειδικότερα ο όμιλος ΟΤΕ και η Vodafone Ελλάδος εκδήλωσαν ενδιαφέρον για όλες τις νησίδες, η Forthnet για τις 1, 6, 7 και 8 και η Wind Ελλάς για τις 1, 4 και 6. «Συμφωνίες – πλαίσιο» έχουν υπογράψει και οι 4 εταιρείες και πλέον η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα κάνει «μικρούς» διαγωνισμούς για ένα πακέτο κτηρίων ανά νησίδα, τα οποία θα ανατίθενται στον πάροχο που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά.

Ετήσια εξοικονόμηση πάνω από 150 εκατ. ευρώ θα φέρει το Σύζευξις ΙΙ

Το «Σύζευξις ΙΙ», το οποίο αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων, ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2009. Παρότι εντάχθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεν προχώρησε και απεντάχθηκε.

Τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έμεινε «παγωμένο» παρόλο που είχαν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και υπήρχαν οι ανάδοχοι. Εν τέλει η επανεκίνησή των διαδικασιών πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, επί της ουσίας όμως η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 όπου και υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους παρόχους. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πολυσύνθετο αυτό έργο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 700 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά και των προβλεπόμενων επεκτάσεών του και το όφελος για το κράτος και τους φορολογούμενους με την ολοκλήρωσή του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς η εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναμένεται να ξεπεράσει το 40%.  Πέρα από τις μεγάλες οικονομίες κλίμακας που θα προσφέρει στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα – είναι η πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Το Σύζευξις ΙΙ χωρίζεται σε δύο μεγάλα «τμήματα»: το πρώτο αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική δημόσια διοίκηση και το δεύτερο τμήμα αφορά το κομμάτι των υποδομών που απαιτούνται για την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Να υπενθυμίσουμε ότι για το δεύτερο τμήμα που αφορά στο κομμάτι των υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού πλέον των 200 εκατ. ευρώ, έχουν προηγηθεί συμβάσεις για τα τρία υποέργα που περιλαμβάνει. Ειδικότερα:

  • Το υποέργο 1, αφορά στη δημιουργία υποδομών ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης, κεντρικών υποδομών διασύνδεσης δικτύου, υποδομών κέντρων δεδομένων καθώς και υπηρεσιών που αφορούν την κεντρική παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο αλλά και ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 162 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για διεύρυνση του αντικειμένου του έργου κατά 25%. Ανάδοχοι του έργου οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνία πλαίσιο είναι ο ΟΤΕ και η Logicom Solutions και θα ακολουθήσουν «μίνι» διαγωνισμοί.
  • Το υποέργο 2 αφορά στις κεντρικές υπηρεσίες ISP και υποστήριξης του έργου (Service Level Agreement) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης κατά 30% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου είναι η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ, Space Hellas, Unisystems και Intrasoft International.
  • Το υποέργο 3 που αφορά τη δημιουργία κέντρου δεδομένων και κέντρου διασύνδεσης δικτύου (SIX), συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια. Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΙ Sparkle Greece. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία προαναφερόμενα υποέργα του «Σύζευξις ΙΙ περιλαμβάνουν επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα τα έργα που αφορούν παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν περιλαμβάνουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες και θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα για κάθε είδους δημόσια δαπάνη σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Πηγή: news.xiaomi-miui.gr

Share the load
George S. Metallidis
George S. Metallidis

Όλα ξεκίνησαν το 1988 όταν μπήκε στο σπίτι το πρώτο PC ένας 32bit 80386 με 4mb ram, CGA γραφικά σε 16colours monitor....και φυσικά λιώσιμο με το DOS game Grand Prix Circuit της Accolade

Άρθρα: 2970